TARIFE DE DISTRIBUŢIE

Modificarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice
Decizia nr.14/06.01.2012 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de SC EVEV-AVRIG SRL şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială ENEV AVRIG SRL (data intrării în vigoare: 06.01.2012).
             Tarifele de distributie pentru serviciul de distribuție a energiei electrice activă şi prețul pentru energia electrică reactive (tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată), valabile începând cu 06.01.2012, în zona de licenţă SC EVEV-AVRIG SRL sunt următoarele:
Nivel de tensiune
Tarif distributie (lei/MWh)
IT
0,00
MT
30,05
JT
147,04
Tarif specific pentru energie electrică reactivă (lei/kVARh)
0,06448