Agenti economici

Nu gasiti ceea ce cautati?
Pentru a veni in ajutorul Dumneavoastra am intocmit o lista cu raspunsuri la intrebarile frecvente.
Daca aveti si alte intrebari pe care nu le regasiti pe site-ul nostru, va rugam sa ne scrieti pe adresa doru.teodorescu@primaria-avrig.ro si va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Cui vă adresaţi dacă aveţi o problemă legată de consumul sau utilizarea energiei electrice?

Cum se încheie contractul de distribuţie a energiei electrice?

Ce se întâmplă dacă vi s-a defectat contorul?

Care sunt regulile ce trebuie respectate pentru siguranţa Dumneavoastră?

Cum puteţi fi despăgubit pentru deteriorarea unor receptoare electrice din culpa distribuitorului de energie electrică?

Cum se calculează energia consumată lunar a receptoarelor electrice?

 Î: Cui vă adresaţi dacă aveţi o problemă legată de consumul  sau utilizarea energiei electrice ?

R:

Functionarea incorecta a contorului, Blocarea contorului, Alte sesizari referitoare la contor Furnizorul de energie electrica cu care aveti relatii contractuale
Intreruperea alimentarii cu energie electrica (lipsa tensiunii electrice in locuinta dumneavoastra) Serviciul Call Center

DERANJAMENTE

Tel. fix: 0269/523834 - orele 7:30-16:30
NON-STOP
Tel. mobil:
- 0742838848
- 0740619107
- 0744528749

Consultanta in probleme de alimentare cu energie electrica a obiectivelor noi sau obtinerea unui spor de putere la un obiectiv existent Ghiseul corespunzator de la sediile SDEE/Centrul de Exploatare Mentenanta
Modificarea instalatiilor electrice interioare pentru a avea o alimentare optima si sigura a aparatelor electrocasnice, verificarea instalatiilor, inclusiv masurarea prizelor de pamant Firme AUTORIZATE

Sus >>

 Î: Cum se încheie contractul de distribuţie a energiei electrice ?

R:

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice SC ENEV AVRIG SRL poate încheia contracte pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice active si asigurarea energiei electrice reactive, conform Ordinului nr.43/29.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu urmatorii clienti:

  • - furnizorii de energie electrică ai consumatorilor racordaţi la reţelele de distribuţie;
  • - consumatorii racordaţi la reţelele de distribuţie;
  • - producătorii, autoproducătorii şi operatorul de transport şi de servicii de sistem care utilizează serviciul de distribuţie pentru energia electrică achiziţionată pentru consumul propriu tehnologic;
  • - alţi operatori de distribuţie;

 Pentru contractarea serviciului de distributie :

 1. În cazul în care contractul de distribuţie se încheie cu un furnizor pentru un consumator:
  Furnizorul depune și înregistrează prin intermediul secretariatului la Serviciul Facturare, Contractare Servicii de Distribuţie din cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice SC ENEV AVRIG SRL următoarele documente:
 • - cerere de întocmire a contractului de distribuţie a energiei electrice;
 • - datele de identificare ale Furnizorului/consumatorului şi reprezentanţilor săi legali;
 • - anexa 2 prevăzută de Ordinul nr.43/29.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, în care se specifică energia şi puterea electrică pentru care se solicită asigurarea serviciului de distribuţie ANEXA 2;
 • - o copie a licenţei de furnizare în vigoare.
 • - o copie după avizul tehnic de racordare emis pentru consumatorul pentru care se solicită încheierea contractului de distribuţie
 1. În cazul în care contractul de distribuţie se încheie direct cu un consumator:
  Consumatorul depune şi înregistrează prin intermediul secretariatului la Serviciul Facturare Contractare, Servicii de Distribuţie din cadrul Societății de Distribuție a Energiei Electrice SC ENEV AVRIG SRL următoarele documente:
 • - cerere de întocmire a contractului de distribuţie a energiei electrice;
 • - datele de identificare ale Furnizorului/consumatorului şi reprezentanţilor săi legali;
 • - anexa 2 prevăzută de Ordinul nr.43/29.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, în care se specifică energia şi puterea electrică pentru care se solicită asigurarea serviciului de distribuţie ANEXA 2;
 • - o copie după avizul tehnic de racordare emis pentru consumatorul pentru care se solicită încheierea contractului de distribuţie;
 • - dovada încheierii contractului de furnizare.

Pentru ambele cazuri după întocmirea şi verificarea condiţiilor specificate în celelalte anexe prevăzute în Ordin nr.43/29.12.2004, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice SC ENEV AVRIG SRL va transmite clientului o ofertă de contract în 15 zile lucrătoare de la primirea cererii însoţită de documentaţia completă, conform Ordinului ANRE nr.28/30.08.2007- Standard de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Contractul de distributie intră în vigoare începand cu data încheierii contractului de furnizare dintre consumator şi furnizorul ales, şi se încheie pe perioada contractului de furnizare.

Sus >>

 Î: Ce se întâmplă dacă vi s-a defectat contorul ?

Consumatori casnici

>> Contor defect (nu înregistrează / nu afişează consumul de energie electrică)

R:

- Sesizaţi defecţiunea furnizorului de energie electrica cu care aveti relatii contractuale şi contorul în cauză va fi înlocuit cu alt contor verificat metrologic.

- Se vor identifica valorile indecşilor citiţi şi datele la care s-a efectuat citirea acestora.

- Se evaluează consumul de energie electrică pe perioada în care contorul nu a măsurat şi înregistrat acest consum, conform Ordinului ANRE nr. 18 din 26.04.2005 publicat în MO nr. 372 din 03.05.2005, iar apoi se va factura contravaloarea acestuia în perioada următoare.

>> Contor cu funcţionare suspectă

R:

- Sesizaţi suspiciunea în funcţionare a contorului, furnizorului de energie electrica cu care aveti relatii contractuale.

- Se încheie documentul „CONVENŢIE – CC” pentru investigarea funcţionării contorului.

- Se parcurg succesiv etapele evaluării situaţiei până la identificarea cauzelor care au generat situaţia sesizată. Acestea pot fi:

 • analiza informaţilor de măsurare (indecşi citiţi);
 • testarea contorului la locul de consum;
 • înlocuirea contorului sesizat şi verificarea sa într-un laborator de metrologie autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală.
 • analiza informaţiilor memorate – valori ale indecşilor autocitiţi – numai în cazul contoarelor electronice.

- Dacă s-au identificat cauzele care au generat efectele situaţiei sesizate se efectuează corecţiile, conform reglementărilor în vigoare.

- Dacă nu s-au identificat cauze, care să justifice o funcţionare suspectă, sesizarea se consideră nefondată.

Note:

 1. Pentru testarea contorului la locul de consum şi precum şi pentru înlocuirea contorului petetul trebuie să achite contravaloarea taxelor aferente, cu ocazia încheierii documentului „CONVENŢIE – CC”.
 2. În cazul în care sesizarea este fondată costurile suportate de petent se restituie.

Agenţi economici

>> Grup de măsură/contor defect (nu înregistrează / nu afişează consumul de energie electrică)

R:

- Sesizaţi defecţiunea furnizorului de energie electrica cu care aveti relatii contractuale.

- Se va identifica starea de funcţionare a componenetelor grupului de măsură/contorului la locul de consum.

- Se vor înlocui mijloacele de măsurare defecte cu alte mijloace de măsurare verificate metrologic.

- Se evaluează consumul de energie electrică pe perioada în care grupul de măsură/contorul nu a măsurat şi înregistrat acest consum, conform Ordinului ANRE nr. 18 din 26.04.2005 publicat în MO nr. 372 din 03.05.2005, iar apoi se va factura contravaloarea acestuia în perioada următoare.

 

>> Grup de măsură/contor cu funcţionare suspectă

R:

- Sesizaţi suspiciunea în funcţionare a grupului de măsură/contorului, furnizorului de energie electrica cu care aveti relatii contractuale.

Sus >>

  Î: Care sunt regulile ce trebuie respectate pentru siguranţa Dumneavoastră ?

R:

- Nu desigilati contorul si firida!
- Nu atingeti conductoarele electrice chiar daca sunt cazute la pamant!
- Scoateti patroanele sigurantelor din tabloul electric inainte de a face orice interventie la instalatia dumneavoastra!
- Folositi numai sigurante calibrate corespunzator tipului de circuit dorit a se proteja! Eliminati astfel riscul electrocutarii si al incendiilor datorate instalatiei electrice.
- Nu atingeti niciodata conductori electrici dezizolati!
- Instalati numai prize cu contact de protectie in locurile umede sau cu pardoseala din material conductor!
- Nu folositi aparatele electrocasnice cu mainile umede sau cu picioarele in apa!
- Nu folositi aparate electrice improvizate !
- Cereti buletine de verificare a rezistentei izolatiei de protectie impotriva electrocutarii pentru orice instalatie electrica noua!

INTERVENTIA IN INSTALATIILE DISTRIBUITORULUI, RUPEREA SIGILIILOR APLICATE, CONSTITUIE INFRACTIUNE!
Delimitarea instalatiilor electrice intre distribuitor si consumator este, in general, la bornele de iesire ale grupului de masura (contor).

Sus >>

  Î: Cum puteţi fi despăgubit pentru deteriorarea unor receptoare electrice din culpa operatorului de distribuţie a energiei electrice ?

R:

Consumatori casnici

 • Operatorul de Retea (numit in continuare OR)  va despagubi  clientii casnici (in continuare CC) prin intermediul furnizorului sau, după caz, direct CC ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile de acordare a despăgubirilor, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OR se constată existenţa prejudiciului şi culpa OR.
 • In cazul in care contractul de retea cu OR la care este racordat locul de consum este incheiat de furnizor, CC transmite acestuia, conform anexei 1  a Procedurii aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/16.12.2015,  cererea pentru acordarea despagubirilor, iar, in cazul in care contractul de retea cu OR la care este racordat locul de consum este incheiat  de CC, cererea se transmite  la OR.
 • Termenul de depunere de către clientul casnic a cererii de despăgubire la furnizor/OR este de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrocasnice. În situaţia în care din motive obiective CC nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului/OR cererea pentru acordarea despăgubirilor însoţită de documentele justificative privind depăşirea termenului, la data luării la cunoştinţă a deteriorării receptoarelor electrocasnice.
 • În situaţia în care CC este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării , documentele justificative (documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal etc.  si documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparaţia nu este posibilă) ; termenul de depunere la furnizor a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare dacă CC dovedeste motivul întemeiat al depăşirii termenului.
 • Dacă este posibilă repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate, valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea reparaţiei, dacă reparația nu este posibilă, CC este îndreptăţit să primească despăgubiri calculate conform prevederilor  Procedurii aprobate prin Ordinul ANRE nr. 177/16.12.2015.

În cazul în care repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate nu este posibilă, calculul  despăgubirilor plătite CC se efectuează de către OR astfel:

-         dacă CC deţine documentele de achiziţie ale receptorului deteriorat şi durata efectivă de utilizare a acestuia este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea de achiziţie ponderată cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziţie;

-         dacă CC nu mai deţine documentele care să ateste valoarea de achiziţie a receptorului electrocasnic deteriorat, iar durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat, declarată de către CC, este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea minimă de piaţă a unui receptor nou cu aceleaşi caracteristici tehnice, ponderată cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea receptorului electrocasnic nou;

-         dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mare sau egală cu durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu 50% din valoarea minimă identificată pe piaţă de OR ca preţ pentru un produs cu aceleaşi caracteristici tehnice cu ale receptorului electrocasnic deteriorat, indiferent dacă CC deţine sau nu documente justificative care să ateste valoarea de achiziţie;

 • În cazul în care între CC, OR şi furnizor există divergenţe privind rezultatul investigaţiei referitoare la culpa OR şi/sau valoarea despăgubirilor, părţile implicate se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.
 • Nu se acordă despăgubiri pentru receptoarele radio şi/sau TV deteriorate în situaţia în care CC a solicitat exonerarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi/sau televiziune pentru nedeţinerea acestor tipuri de receptoare. De asemenea, pentru receptoarele electrocasnice de tipul lămpilor electrice şi a receptoarelor electrotermice care nu conţin componente electronice, nu se acorda despagubiri.

Agenti economici

Pentru consumatorii agenti comerciali, in cazul deteriorarii de bunuri electrocasnice din culpa Operatorului de distributie, solutionarea  se face in instanta de judecata.

Sus >>

  Î: Cum se calculează energia consumată lunar a receptoarelor electrice ?

R:

Energia consumată lunar a receptoarelor electrice (aparate casnice, electrice, electronice, instalații de iluminat) se obține astfel:
- se înmulțește puterea fiecărui receptor-exprimată în kW (puterea exactă se găsește, de regulă, inscripționată pe fiecare receptor) cu numărul de receptoare (acolo unde există mai multe receptoare de același tip) și cu numărul de ore de funcționare zilnic;
- se însumează consumul zilnic realizat timp de o lună (aproximativ 30 zile calendaristice - în cazul receptoarelor folosite zilnic) astfel obținându-se energia totală consumată.

Valoarea în lei a energiei electrice consumate se obţine prin înmulţirea cantităţii de energie în kWh consumaţi în perioada dorită cu preţul pe kWh înscris pe factura de energie electrică.